CAG DERİ INDUSTRY AND TRADE INC.

(“EUROPARK HOTEL”)

Customer Lighting Text

 

Data Controller: 

Address:

Çağ Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“From now on, it willbe briefly called” EuroPark Hotel “))Barbaros Hayrettin Pasha Neighborhood 1992. Sok. No:4

Esenyurt / Istanbul, 34515 Turkey

 

 1. Input

 

As EuroPark Hotel, we attach importance to the protection of your personal data. In this context, within the scope of the Personal Data Protection Law No. 6698 (“Herein now called“KVKK”),in order to serve you better as a Data Controller, it is prepared with the aim of explaining to you how and for what purposes we collect, store, transfer and use your personal data with this Disclosure Text and to remind you of the rights you have within the scope of KVKK.

 

 1. Your Personal Data processed by us and their Purposes of Employment

 

Personal Data Categories Personal Data Types
Identity
 • Name
 • Last name
 • TC ID No.
 • Passport Information if foreign country citizen
 • Right Place and Date of Birth
 • Information of visitors participating in etklinlik services
 • Signature
Dialog
 • Phone
 • E‑mail
 • Address
Legal Action
 • Information in Correspondence with Judicial Authorities, Case, Information in Enforcement File
Customer Transaction
 • Booked Room Information
 • Service and Product Information Used
 • Request/Complaint
 • Invoice Information
 • Check Information
 • Promiss promiss promiss promis
Marketing
 • History Stay Information
 • Cookie Records
 • Information Obtained through Campaign Work
Finance
 • Bank account information in case of EFT/Remning
Physical Space Safety
 • CCTV footage
Process Security
 • IP Address
 • Log Records
 • MAC Address
Your Payment Information
 • Your credit card information is not recorded by us.

 

As EuroPark Hotel, we process your personal data, which we have categorized above, within the scope of the following purposes when you want to take advantage of the reservations you have made through our website and our hotel.

 • Your Data for the Identity Data Category;
 • To be able to conduct our processes related to the accommodation service we offer you
 • To be able to contact you and inform you if necessary
 • Securing the services we provide to you, taking the necessary measures to prevent fraud and abuse
 • Sizlere sunduğumuz hizmetleri geliştirebilmek, iş sürekliliğini sağlamak, yeni ürün ve hizmetlere sunabilmek adına sizlerden geri bildirim alabilmek ve kendi personellerimizin denetlenmesi
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Talep ve şikayetlerinize cevap verebilmek
 • Davet ve etkinlik hizmetlerinin sunulması
 • Sizlere özel ürünlerimizi sunabilmek, pazarlama analiz çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürebilmek
 • Kanunen yükümlüğü olduğumuz işlemleri yerine getirebilmek (fatura kesilmesi gibi, ilgili kolluk birimine bildirimlerin yapılması gibi)
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına talepleri halinde bilgi verebilmek
 • İletişim Veri Kategorisine Ait Verilerinizi; 
 • Size sunduğumuz hizmetlere ilişkin taleplerinizi ve siparişlerinizi yerine getirebilmek
 • Gerektiği durumlarda sizlerle iletişime geçebilmek ve sizleri bilgilendirebilmek
 • Size verdiğimiz hizmetlerin güvenliğini sağlama, dolandırıcılık ve suiistimali önlemek için gerekli önlemleri alma
 • Sizlere sunduğumuz hizmetleri geliştirebilmek, iş sürekliliğini sağlamak, yeni ürün ve hizmetlere sunabilmek adına sizlerden geri bildirim alabilmek ve kendi personellerimizin denetlenmesi
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Davet ve etkinlik hizmetlerinin sunulması
 • Sizlere özel ürünlerimizi sunabilmek, pazarlama analiz çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürebilmek
 • Kanunen yükümlüğü olduğumuz işlemleri yerine getirebilmek (fatura kesilmesi gibi, ilgili kolluk birimine bildirimlerin yapılması gibi)
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına talepleri halinde bilgi verebilmek
 • Hukuki İşlem Veri Kategorisine Ait Verilerinizi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Müşteri İşlem Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
 • Satın alınan ürünlerin istatistiğinin tutulması, ürün ve hizmetlerimizin geliştirmesi için analiz çalışmalarının yapılması
 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek (fatura kesilmesi gibi)
 • Finans ve muhasebe işlemlerini gerçekleştirebilmek
 • Talep ve şikayetlerinizin çözüme kavuşturulması
 • Operasyonel faaliyetlerimizin yürütülebilmesi
 • Tedarik zinciri süreçlerimizin yürütülebilmesi
 • Hizmet satış süreçlerimizin yürütülebilmesi
 • Pazarlama Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
 • Size özelleştirilmiş tekliflerimizi sunabilmek
 • Pazarlama faaliyetlerimizi yönetebilmek
 • Site trafiğini takip ederek hizmetlerimizi sizlere daha iyi sunabilmek
 • İşlem Güvenliği Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülebilmesi
 • Size verdiğimiz hizmetlerin güvenliğini sağlama, dolandırıcılık ve suiistimali önlemek için gerekli önlemleri alma
 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek
 • Finans Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliği Kategorisine Ait Verilerinizi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Sağlanması
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına talepleri halinde bilgi verebilmek

 

Amaçları ile işlemekteyiz.

 

 • Kredi Kartı Bilgileri
 • Booking, expedia vb anlaşmalı olduğumuz 3. Parti siteler üzerinden rezervasyon yaptığınız zaman kredi kartı bilgileriniz kalma süreniz boyunca tarafımızca görülebilmektedir. Ancak kalma süreniz sona erdiğinde bu bilgilere erişimimiz kalmamaktadır. Ayrıca anlaşmalı olduğumuz 3. Parti siteler üzeriden erişimimiz olan kredi kartı bilgileriniz hiç bir şekilde tarafımızca kayıt altına alınmamaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebeplere Dayanarak İşlemekteyiz?

 

Yöntem Veri Kategorisi Hukuki Sebep
İnternet Sitesi Üzerinden Rezervasyon Yapılması sırasında elektronik matbu formlar aracılığı ile Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans, Ödeme Bilgileriniz KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması

 

 

İnternet Sitesi Üzerinden İletişim Sekmesi üzerinden tarafımıza ilettiğiniz kişisel verileriniz Kimlik, Müşteri İşlem, İletişim KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması

KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 

Sunucularımıza eriştiğinizde otomatik olarak işlediğimiz verileriniz Pazarlama, İşlem Güvenliği ve çerezler vasıtası ile edinilmiş bilgiler KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması

KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 

Otelimizde Konaklama Faaliyetinde Bulunduğunuz Zaman İşlediğimiz Verileriniz Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans, Ödeme Bilgileriniz, İşlem Güvenliği, Fiziksel Mekan Güvenliği, KVKK’nun 5. maddesinin (a) bendinde düzenlenmiş olan kanunlarda açıkça öngörülmesi kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması

KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması

 

KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması

 

KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 

In Cases of Legal Disputes Your personal data contained in the Legal Process, Identity, Communication and litigation file Data processing activity is mandatory for the establishment, exercise or protection of a right regulated in subsex of Article 5 (e) of the KVKK
 1. Your Data Processed Through Cookies

 

Cookies are small text files created by a website on your device that contain data in name-value format. Cookies make it possible for the website you visit to store and use information on your device during subsequent visits. Cookies created by a website are stored by the internet browser you use to access the site.

Cookies, today, have become an important part of internet technologies, and their main function is to remember the visitor and their preferences and to recognize the device. Accordingly, there is the use of cookies on almost all the websites you access.

Your personal data collected by EuroPark Hotel through cookies will not be used except for the purposes specified in the Cookie Policy prepared for the website managed by EuroPark Hotel and your personal data will not be processed in violation of KVKK. In this regard, please refer to the Cookie Policy [AY1] [AC2] prepared by EuroPark Hotel for our Site for detailed information about the function of cookies, what types of cookies are used and our use of cookies.

 

 1. Who and For What Purposes Your Personal Data May Be Transferred

 

We share your Customer Transaction and Finance data with our accountants with which we receive services for the purpose of conducting our finance and accounting transactions

We share with authorized institutions and public bodies and our lawyers if your personal data categorized in Article 2 of this Disclosure Text is required to maintain the security of our services or in accordance with relevant legislation or court requests or other official regulations, or to support any legal or criminal investigation or legal process.

 

 1. Processing your Special Quality Data

 

Your special quality data such as allergic condition, bodily disabilities, religious ethnicity transmitted to us by you in special cases are subsequently destroyed after your request.

Under Law 6. We may process your data, such as hes code, and take all necessary measures to protect your data if it is clearly stipulated in the law as specified in the article.

 

 1. The Rights You Have in accordance with the KVKK as a Contact Person and the Application Procedure for These Rights

 

In accordance with Article 11 of the Law, data owners apply to our company;

 • To find out if your personal data has been processed,
 • Request information about your personal data if it has been processed,
 • Withdraw any permission you have previously granted us regarding the use of your personal data,
 • To learn the purpose of processing your personal data and whether they are used in accordance with their purpose,
 • To know the third parties to which personal data are transferred at home or abroad,
 • Request correction of personal data if incomplete or incorrectly processed,
 • Requesting deletion or destruction to be evaluated within the principles of purpose, duration and legitimacy,
 • Request notification of these transactions to third parties to which the personal data is transferred in case of correction, deletion or destruction of personal data,
 • If the processed data is analyzed exclusively through automated systems, do not object to this result if a result arises against you,
 • To request the removal of personal data in case of unlawful processing and therefore damages,

 

rights.

In regard to your personal data, the KVKK is the 11th person to “regulate the rights of the person concerned”. Barbaros Hayrettin Pasha Neighborhood of our Company in accordance with the “Communiqué on The Procedures and Principles of Application to the Data Controller” regarding your requests regarding your rights listed in the article 1992. Sok. No:4

Esenyurt / Istanbul, 34515 Turkey address in writing or on the e-mail address registered as your own in our systems, you can send it to kvkk@europarkotel.com address by e-mail method.