ÇAĞ DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

(“EUROPARK OTEL”)

Müşteri Aydınlatma Metni

 

Veri Sorumlusu:

 

Adres                :

Çağ Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  (“Bundan böyle kısaca “EuroPark Otel” olarak anılacaktır.)

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1992. Sok. No:4
Esenyurt / İstanbul, 34515 Türkiye

 

 1. Giriş

 

EuroPark Otel olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Bundan böyle kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında, Veri Sorumlusu olarak  sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, işbu Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinizi ne şekilde ve hangi amaçlar ile topladığımızı, depoladığımızı, aktardığımızı ve kullandığımızı sizlere açıklamak ve sizlere KVKK kapsamında sahip olduğunuz hakları hatırlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

 

 1. Tarafımızca işlenen Kişisel Verileriniz ve Bunların İşlenme Amaçları

 

Kişisel Veri Kategorileri Kişisel Veri Tipleri
Kimlik 
 • Ad
 • Soyad
 • TC Kimlik No
 • Yabancı Ülke Vatandaşı ise Pasaport Bilgileri
 • Doğrum Yeri ve Doğum Tarihi
 • Etklinlik hizmetlerine katılan ziyaretçilerin bilgileri
 • İmza
İletişim 
 • Telefon
 • E-posta
 • Adres
Hukuki İşlem
 • Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava, İcra Dosyasındaki Bilgiler
Müşteri İşlem
 • Rezervasyon Yapılan Oda Bilgisi
 • Kullanılan Hizmet ve Ürün Bilgisi
 • Talep/Şikayet
 • Fatura Bilgileri
 • Çek Bilgileri
 • Senet Bilgileri
Pazarlama
 • Geçmiş Kalış Bilgileri
 • Çerez Kayıtları
 • Kampanya Çalışması ile Elde Edilen Bilgiler
Finans
 • EFT/Havale yapılması durumunda banka hesap bilgileri
Fiziksel Mekan Güvenliği
 • CCTV kayıtları
İşlem Güvenliği
 • IP Adresi
 • Log Kayıtları
 • MAC Adresi
Ödeme Bilgileriniz
 • Tarafımızca kredi kartı bilgileriniz kayıt altına alınmamaktadır.

 

EuroPark Otel olarak internet sitemiz üzerinden yapmış olduğunuz rezervasyonlar ve otelimizden yararlanmak istediğinizde yukarıda kategorize olarak belirttiğimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar kapsamında işlemekteyiz.

 • Kimlik Veri Kategorisine Ait Verilerinizi; 
 • Size sunduğumuz konaklama hizmetine ilişkin süreçlerimizin yürütülebilmesi
 • Gerektiği durumlarda sizlerle iletişime geçebilmek ve sizleri bilgilendirebilmek
 • Size verdiğimiz hizmetlerin güvenliğini sağlama, dolandırıcılık ve suistimali önlemek için gerekli önlemleri alma
 • Sizlere sunduğumuz hizmetleri geliştirebilmek, iş sürekliliğini sağlamak, yeni ürün ve hizmetlere sunabilmek adına sizlerden geri bildirim alabilmek ve kendi personellerimizin denetlenmesi
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Talep ve şikayetlerinize cevap verebilmek
 • Davet ve etkinlik hizmetlerinin sunulması
 • Sizlere özel ürünlerimizi sunabilmek, pazarlama analiz çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürebilmek
 • Kanunen yükümlüğü olduğumuz işlemleri yerine getirebilmek (fatura kesilmesi gibi, ilgili kolluk birimine bildirimlerin yapılması gibi)
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına talepleri halinde bilgi verebilmek
 • İletişim Veri Kategorisine Ait Verilerinizi; 
 • Size sunduğumuz hizmetlere ilişkin taleplerinizi ve siparişlerinizi yerine getirebilmek
 • Gerektiği durumlarda sizlerle iletişime geçebilmek ve sizleri bilgilendirebilmek
 • Size verdiğimiz hizmetlerin güvenliğini sağlama, dolandırıcılık ve suiistimali önlemek için gerekli önlemleri alma
 • Sizlere sunduğumuz hizmetleri geliştirebilmek, iş sürekliliğini sağlamak, yeni ürün ve hizmetlere sunabilmek adına sizlerden geri bildirim alabilmek ve kendi personellerimizin denetlenmesi
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Davet ve etkinlik hizmetlerinin sunulması
 • Sizlere özel ürünlerimizi sunabilmek, pazarlama analiz çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürebilmek
 • Kanunen yükümlüğü olduğumuz işlemleri yerine getirebilmek (fatura kesilmesi gibi, ilgili kolluk birimine bildirimlerin yapılması gibi)
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına talepleri halinde bilgi verebilmek
 • Hukuki İşlem Veri Kategorisine Ait Verilerinizi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Müşteri İşlem Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
 • Satın alınan ürünlerin istatistiğinin tutulması, ürün ve hizmetlerimizin geliştirmesi için analiz çalışmalarının yapılması
 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek (fatura kesilmesi gibi)
 • Finans ve muhasebe işlemlerini gerçekleştirebilmek
 • Talep ve şikayetlerinizin çözüme kavuşturulması
 • Operasyonel faaliyetlerimizin yürütülebilmesi
 • Tedarik zinciri süreçlerimizin yürütülebilmesi
 • Hizmet satış süreçlerimizin yürütülebilmesi
 • Pazarlama Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
 • Size özelleştirilmiş tekliflerimizi sunabilmek
 • Pazarlama faaliyetlerimizi yönetebilmek
 • Site trafiğini takip ederek hizmetlerimizi sizlere daha iyi sunabilmek
 • İşlem Güvenliği Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülebilmesi
 • Size verdiğimiz hizmetlerin güvenliğini sağlama, dolandırıcılık ve suiistimali önlemek için gerekli önlemleri alma
 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek
 • Finans Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliği Kategorisine Ait Verilerinizi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Sağlanması
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına talepleri halinde bilgi verebilmek

 

Amaçları ile işlemekteyiz.

 

 • Kredi Kartı Bilgileri
 • Booking, expedia vb anlaşmalı olduğumuz 3. Parti siteler üzerinden rezervasyon yaptığınız zaman kredi kartı bilgileriniz kalma süreniz boyunca tarafımızca görülebilmektedir. Ancak kalma süreniz sona erdiğinde bu bilgilere erişimimiz kalmamaktadır. Ayrıca anlaşmalı olduğumuz 3. Parti siteler üzeriden erişimimiz olan kredi kartı bilgileriniz hiç bir şekilde tarafımızca kayıt altına alınmamaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebeplere Dayanarak İşlemekteyiz?

 

Yöntem Veri Kategorisi Hukuki Sebep
İnternet Sitesi Üzerinden Rezervasyon Yapılması sırasında elektronik matbu formlar aracılığı ile Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans, Ödeme Bilgileriniz KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması

 

 

 

İnternet Sitesi Üzerinden İletişim Sekmesi üzerinden tarafımıza ilettiğiniz kişisel verileriniz Kimlik, Müşteri İşlem, İletişim KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması

 

KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 

Sunucularımıza eriştiğinizde otomatik olarak işlediğimiz verileriniz Pazarlama, İşlem Güvenliği ve çerezler vasıtası ile edinilmiş bilgiler KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması

 

KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 

Otelimizde Konaklama Faaliyetinde Bulunduğunuz Zaman İşlediğimiz Verileriniz Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans, Ödeme Bilgileriniz, İşlem Güvenliği, Fiziksel Mekan Güvenliği, KVKK’nun 5. maddesinin (a) bendinde düzenlenmiş olan kanunlarda açıkça öngörülmesi kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması

 

KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması

 

KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması

 

KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 

Hukuki Uyuşmazlık Durumlarında Hukuki İşlem, Kimlik, İletişim ve dava dosyası içinde bulunan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. maddesinin (e) bendinde düzenlenmiş olan bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işleme faaliyetinin zorunlu olması

 

 1. Çerezler Vasıtası ile İşlenen Verileriniz

 

Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmaktadır.

Çerezler, günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri ziyaretçinin ve tercihlerinin hatırlanması ve cihazın tanınmasıdır. Buna bağlı olarak, neredeyse bütün erişim sağladığınız internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

EuroPark Otel tarafından çerezler vasıtası ile toplanan kişisel verileriniz EuroPark Otel tarafından yönetilen internet sitesi için hazırlanmış olan Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, kişisel verileriniz KVKK’na aykırı bir şekilde işlenmeyecektir. Bu hususta, çerezlerin işlevi, hangi tür çerezlerin kullanıldığı ve çerez kullanımımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen EuroPark Otel tarafından Sitemiz için hazırlanmış olan Çerez Politikası’nı [AY1] [AC2] inceleyiniz.

 

 1. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabilecektir 

 

Müşteri İşlem ve Finans verilerinizi finans ve muhasebe işlemlerimizin yürütülmesi amacıyla hizmet aldığımız muhasebecilerimiz ile paylaşmaktayız

İşbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde kategorize edilmiş kişisel verileriniz, hizmetlerimizin güvenliğini sürdürmek veya ilgili mevzuat veya mahkeme talebi ya da diğer resmi düzenlemeler gereğince zorunlu olması veya herhangi bir hukuki ya da cezai soruşturmanın veya yasal sürecin desteklenmesi için gerekli olması hallerinde yetkili kurum ve kamu kuruluşları ile ve avukatlarımız ile paylaşmaktayız.

 

 1. Özel Nitelikli Verilerinizin İşlenmesi

 

Sizler tarafından özel durumlarda tarafımıza iletilen alerjik durum, bedensel engel, din etnik köken gibi özel nitelikli verileriniz talebiniz üzerine gerçekleştirilen hizmet akabinde imha edilmektedir.

Kanun’un 6. Maddesinde düzenlendiği şekilde kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde HES kodu gibi verilerinizi işleyebiliriz ve bu verilerinizi korumak için gerekli her türlü önlemi almaktayız.

 

 1. İlgili Kişi Olarak KVKK Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Haklara İlişkin Başvuru Usulü

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin bize daha önce verdiğiniz herhangi bir izni geri alma,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesinde sayılan haklarınızla ilgili taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” uygun olarak Şirketimizin Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1992. Sok. No:4
Esenyurt / İstanbul, 34515 Türkiye adresine yazılı olarak veya sistemlerimizde size ait olarak kayıtlı olan e-mail adresi üzerinde kvkk@europarkotel.com adresine elektronik posta yöntemi ile iletebilirsiniz.